DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Beauceron z Babanovho vŕška

Úvod / Prologue / à l'accueil

   
         Vitajte na stránkach ,,z Babanovho vŕška" ktorá sa zaoberá chovom krásneho plemena BEAUCERON
   Welcome to the website,,z Babanovho vŕška "which deals with the breeding Berger de Beauce(Beauceron)
     Contact:                  gera.beauce@gmail.com
                                   
 
           ----------------------------------------------------------------------------------------------                   
                                 
                                                                                                                                    
                         
                                                           R.I.P. 
                                                          10.10.2007 - 11.6.2020
                                      
                                                
 
                                                                                                                                      
 
                                                              Naši psi 
                                                                   (Our boy)
 
                                              JCHSK, MERRIC z Babanovho vŕška
                                                        (Narodený - Born: 5.4.2020)
                                  (Mocca du Dragon Noir x C.I.E. Fay z Babanovho vŕška)
                                           Spolumajiteľ - Co-owner: Beatrix Dworszky 
    
     

    

                                                 NÉO z Babanovho vŕška   
                                                      (Nar.-Born: 26.10.2020)
                     (CHCS Néo des Gardiens d´Apollinaire  x C.I.E. Dita z Babanovho vŕška) 
       

                  

   

      
            
                                                                                     
 
                             CHTR, KAIROS Mocca z Babanovho vŕška
                                                     (narodený-born: 1.11.2019)
                                   (Mocca du Dragon Noir x Briana z Babanovho vŕška)
                                           ( V spolumajiteľstve s Hana Motyčková )
   
 
 
                                                             Naše feny
                                                  (Our females)
 
                                       
                                      
                                                                                                   
                       Chovná - Breeding                                  Chovná - Breeding 
     
   CHSR, JCHSR-GERA Horla Slovakia                    BRIANA z Babanovho vŕška
     ( Eyk Hugo spod Urpína x Draga Horla Slovakia )        ( Celte de Lusan x Gera Horla Slovakia )
                (10.10.2007 - 11.6.2020)                                           (Born: 30.11.2011)
                  Fena roka 2009 SBK                                             Excellent1,CAJC,
                                               SK - Club Junior Winner Female 2012 
                                                                                   Skúška - Exam:  BH
                     (HD, ED: B, 0/0)                                          (HD, ED: A/A,  0/0)
                                                    Spondylosis - Negative,  OCD - Clear
  Zhryz nožnicový, úplný (full and scissor teeth)   Zhryz nožnicový, úplný (full and scissor teeth) 
    Paspárky kompletné (dewclaws complete)          Paspárky kompletné (dewclaws complete)  
       
                     
 
                  Chovná  -  Breeding          
C.I.E. (InterChampion), GCHSK,CHSK, CHHR, JCHSK - DITA z Babanovho vŕška 
FENA ROKA 2015 SBK   -   BEST FEMALE of 2015 SK- BC
                Klubový Víťaz Fena 2015 SBK  -  Club Winner Female of 2015 SK-BC
                        (Graal de l´Ame du Loup x CHSK Gera Horla Slovakia )
                                                     (born: 18.10.2013)
                                          HD A/A, ED O/O
                                                                OCD - Clear,  Spondylosis - NEGATIVE 
                                      zhryz nožnicový, úplný  (full and scissor teeth)
                                                 Vlčie pazúriky - plné, kompletné, (Dewclaws - full, complete)
                          
 
                                                    Chovná   -   Breeding
      C.I.E. (InterChampion), SK-SH-CH, GCHSK, CHSK, HU-SH-CH, JCHSK  !!!
                                                     FAY z Babanovho vŕška 
                                 (Japper du Dragon Noir x Briana z Babanovho vŕška)
                                                      nar. - born: 29.9.2015
                4xCAJC, 1xR.CAC, 28xCAC, 23xCACIB, 1xR.CACIB, 13xBOS, 15xBOB,                                                                                2.BIG - FCI1
                                                           3.BIG - FCI1
                                European Dog Show 2018 - EXCELLENT 2 (2/7) !!! 
    BC-SK Klubový VÍŤAZ 2018,2017  - Club WINNER 2018, 2017 of Beauceron Slovakia Club
                        BC-SK FENA ROKA 2017  -  TOP Female of 2017 BC SK-Club 
                                                       Slovakia Winner
             Regional Winner & WINNER Female from all winner females of group 1-10 FCI !!!
                                                      Derby Winner 2018
                          Nominácia - Nomination CRUFTS - 2017, 2018, 2019  
                                                  Skúšky - Exam: BH                                                                                                                            HD A/A, ED 0/0  
                                        Spondylosis - Negative, OCD - Clear
                                               Height: 68cm, Weight: 39kg                               
                                        Zhryz - nožnicový, úplný (Teeth - full & scissor)
                                Vlčie pazúriky - plné a komplet, (Dewclaws - full, complete)
                                       
                 
     
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                             v spoločnom majiteľstve - in co-ownership 
                                                          Our Breeding Female
                         GCHSK,CHSK - CEDRA z Babanovho vŕška
                              ( Farceur Argénte de l´Ame du Loup  x  Gera Horla Slovakia )
                                                       (Born: 18.11.2012)
       6x Excellent 1, 6x CAC, r.CACIB, 2x CACIB, 2x BOS, BOB, 2x Excellent 3
                                                     3.place - Best in Group of FCI 1
                                 
                                     TAN Test: Excellent
                                       (HD, ED: A, 0/0)